fbpx

Sene Baso, Mudoh Kiro. Panda Kecek, Bui Sajo

Lafaz Taklik: Apa, Bagaimana, dan Mengapa?

Lafaz taklik adalah lafaz yang diucapkan oleh suami selepas akad nikah untuk menggantungkan talak kepada sesuatu syarat atau perbuatan. Ia bermaksud jika suami melanggar syarat atau perbuatan yang ditaklikkan, maka isterinya tertalak dengan talak yang disebutkan dalam lafaz taklik.

Lafaz taklik adalah salah satu cara perceraian dalam Islam yang berdasarkan kepada perjanjian antara suami dan isteri. Ia juga merupakan salah satu hak isteri yang boleh diminta semasa akad nikah untuk melindungi dirinya daripada dianiaya atau ditinggalkan oleh suami.

Apa itu Lafaz Taklik?

Lafaz taklik adalah lafaz yang mengandungi perkataan “taklik” atau “bertaklik” yang bermaksud menggantungkan atau mengikatkan. Lafaz taklik juga dikenali sebagai talak taklik atau talak tergantung.

Lafaz taklik adalah lafaz yang mengaitkan talak dengan sesuatu sifat atau syarat, sama ada yang berkaitan dengan isteri, suami, atau orang lain. Contohnya, suami berkata kepada isterinya: “Jika kamu tidak taat kepada saya, maka kamu tertalak dengan satu talak”. Atau suami berkata: “Jika saya tidak memberi nafkah kepada kamu selama empat bulan, maka kamu tertalak dengan satu talak”.

Lafaz taklik boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:

  • Lafaz taklik yang wajib, iaitu lafaz taklik yang ditetapkan oleh undang-undang Islam atau pihak berkuasa agama di setiap negeri. Lafaz taklik ini wajib dibaca oleh suami selepas akad nikah dan dicatatkan dalam sijil nikah. Lafaz taklik ini biasanya berkaitan dengan kewajipan suami untuk bersekedudukan, memberi nafkah, atau tidak menyakiti isteri. Lafaz taklik ini juga boleh digunakan oleh isteri untuk mengadu kepada kadi atau hakim syariah jika suami melanggar syarat-syarat yang ditaklikkan.
  • Lafaz taklik yang sunat, iaitu lafaz taklik yang diminta oleh isteri atau disetujui oleh suami semasa akad nikah. Lafaz taklik ini tidak wajib dibaca oleh suami, tetapi jika dibaca, ia mengikat suami untuk mematuhinya. Lafaz taklik ini biasanya berkaitan dengan hak-hak isteri yang boleh diminta, seperti hak untuk bekerja, belajar, atau menguruskan harta. Lafaz taklik ini juga boleh digunakan oleh isteri untuk menuntut talak dari suami jika suami melanggar syarat-syarat yang ditaklikkan.

Bagaimana Lafaz Taklik dibuat?

Lafaz taklik dibuat dengan cara berikut:

  • Lafaz taklik wajib dibaca oleh suami selepas akad nikah dengan suara yang jelas dan keras, di hadapan isteri, wali, saksi, dan kadi atau pegawai nikah. Lafaz taklik ini harus sesuai dengan lafaz yang ditetapkan oleh undang-undang Islam atau pihak berkuasa agama di setiap negeri. Lafaz taklik ini juga harus dicatatkan dalam sijil nikah oleh kadi atau pegawai nikah.
  • Lafaz taklik sunat boleh dibaca oleh suami selepas akad nikah atau sebelum akad nikah, dengan syarat isteri atau wali isteri mengetahui dan bersetuju dengan lafaz taklik tersebut. Lafaz taklik ini harus sesuai dengan syarak dan tidak bertentangan dengan undang-undang Islam atau pihak berkuasa agama. Lafaz taklik ini juga harus dicatatkan dalam sijil nikah oleh kadi atau pegawai nikah jika dibaca selepas akad nikah, atau dalam surat perjanjian jika dibaca sebelum akad nikah.

Mengapa Lafaz Taklik penting?

Lafaz taklik penting kerana ia mempunyai beberapa hikmah dan faedah, antaranya:

  • Lafaz taklik adalah salah satu cara untuk mencegah perceraian yang berlaku secara tiba-tiba, emosi, atau tanpa sebab yang munasabah. Dengan adanya lafaz taklik, suami dan isteri akan lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan mereka dan mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan talak.
  • Lafaz taklik adalah salah satu cara untuk melindungi hak-hak isteri yang boleh terjejas jika suami berlaku tidak adil, zalim, atau tidak bertanggungjawab. Dengan adanya lafaz taklik, isteri boleh menuntut talak dari suami jika suami melanggar syarat-syarat yang ditaklikkan, seperti tidak memberi nafkah, tidak bersekedudukan, atau menyakiti isteri.
  • Lafaz taklik adalah salah satu cara untuk menghormati kehendak dan kepentingan isteri yang boleh berbeza-beza mengikut individu, keadaan, atau zaman. Dengan adanya lafaz taklik, isteri boleh meminta hak-hak yang boleh diminta, seperti hak untuk bekerja, belajar, atau menguruskan harta, dengan persetujuan suami.

Kesimpulan

Lafaz taklik adalah lafaz yang diucapkan oleh suami selepas akad nikah untuk menggantungkan talak kepada sesuatu syarat atau perbuatan. Lafaz taklik adalah salah satu cara perceraian dalam Islam yang berdasarkan kepada perjanjian antara suami dan isteri. Lafaz taklik juga merupakan salah satu hak isteri yang boleh diminta semasa akad nikah untuk melindungi dirinya daripada dianiaya atau ditinggalkan oleh suami. Lafaz taklik mempunyai banyak hikmah dan faedah, seperti mencegah perceraian yang berlaku secara tiba-tiba, melindungi hak-hak isteri yang terjejas, dan menghormati kehendak dan kepentingan isteri.

Saya harap artikel ini dapat memberi manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih. 😊

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Key

Related Posts