fbpx

Sene Baso, Mudoh Kiro. Panda Kecek, Bui Sajo

Perkahwinan: Satu Anugerah, Tanggungjawab, Cabaran, dan Keperluan

Perkahwinan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Islam sebagai sunnah Rasulullah SAW. Perkahwinan bukan sahaja merupakan asas kepada pembentukan keluarga, masyarakat, dan negara, tetapi juga merupakan satu cara untuk menjaga kehormatan diri, melahirkan zuriat yang soleh, dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Namun, perkahwinan juga membawa tanggungjawab, cabaran, dan keperluan yang perlu dipenuhi oleh kedua-dua pasangan. Oleh itu, artikel ini akan membincangkan beberapa aspek berkaitan dengan perkahwinan dari perspektif fiqh dan undang-undang Islam, serta memberikan beberapa nasihat dan tip untuk mengharungi kehidupan berumahtangga dengan baik.

Tanggungjawab Sebuah Perkahwinan

Perkahwinan bukanlah sekadar perkongsian hidup antara dua insan, tetapi juga merupakan satu amanah yang memerlukan komitmen, kesetiaan, dan kerjasama. Islam telah menetapkan tanggungjawab yang berbeza kepada suami dan isteri, sesuai dengan fitrah dan peranan mereka masing-masing. Antara tanggungjawab suami ialah:

 • Menafkahi isteri dan anak-anak dengan memberikan nafkah batin dan zahir, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, dan kasih sayang.
 • Menjaga isteri dan anak-anak dari segala bahaya, gangguan, dan godaan, serta melindungi maruah dan kehormatan mereka.
 • Menyempurnakan hak-hak isteri, seperti mas kahwin, mut’ah, dan nusyuz, serta memenuhi keperluan seksualnya dengan adil dan saksama.
 • Menyayangi isteri dan anak-anak, serta berbuat baik dan lembut kepada mereka, mengikut teladan Rasulullah SAW.
 • Menyelaraskan hubungan antara isteri dan keluarga sendiri, serta menghormati dan menjaga hubungan silaturrahim dengan keluarga isteri.
 • Menyertai isteri dan anak-anak dalam menjalankan ibadah dan aktiviti keagamaan, serta membimbing dan mendidik mereka mengikut ajaran Islam.

Antara tanggungjawab isteri pula ialah:

 • Menurut dan taat kepada suami dalam perkara yang baik dan tidak bercanggah dengan syariat Islam, serta tidak menentang atau mendurhakainya.
 • Menjaga harta dan rahsia suami, serta tidak membelanjakan atau mendedahkan tanpa izinnya.
 • Menjaga kesucian diri dan rumah tangga, serta tidak berzina atau berkhianat kepada suami.
 • Menyambut dan melayani suami dengan baik, serta memenuhi keperluan seksualnya dengan rela hati dan tidak menolak tanpa sebab yang munasabah.
 • Menghormati dan menyayangi suami dan keluarganya, serta tidak memfitnah atau mencela mereka.
 • Menyertai suami dan anak-anak dalam menjalankan ibadah dan aktiviti keagamaan, serta membantu dan menyokong suami dalam usaha dakwah dan jihad.

Cabaran dan Ujian Dalam Perkahwinan

Perkahwinan bukanlah satu jalan yang lurus dan mudah, tetapi juga penuh dengan liku-liku dan duri. Setiap pasangan yang berkahwin pasti akan menghadapi cabaran dan ujian yang berbeza-beza, bergantung kepada situasi dan persekitaran mereka. Antara cabaran dan ujian yang biasa dihadapi oleh pasangan berkahwin ialah:

 • Masalah kewangan, seperti hutang, kemiskinan, kekurangan rezeki, atau perbezaan pendapatan antara suami dan isteri.
 • Masalah komunikasi, seperti kurang berbincang, tidak mendengar, tidak memahami, atau tidak menyampaikan pendapat dan perasaan dengan jelas dan baik.
 • Masalah rumahtangga, seperti ketidakselesaan, kekotoran, kekurangan ruang, atau gangguan dari pihak luar, seperti jiran, saudara, atau rakan.
 • Masalah keluarga, seperti pertelingkahan, perselisihan, atau perbalahan antara suami dan isteri, atau antara mereka dengan ibu bapa, mertua, anak-anak, atau saudara mara.
 • Masalah anak-anak, seperti kesukaran mendapatkan zuriat, masalah kesihatan, masalah pendidikan, masalah pergaulan, atau masalah akhlak dan agama.
 • Masalah sosial, seperti tekanan kerja, stres, konflik, godaan, fitnah, atau pengaruh negatif dari media sosial, internet, atau televisyen.
 • Masalah peribadi, seperti perbezaan personaliti, minat, latar belakang, pendidikan, atau pandangan, atau masalah emosi, psikologi, atau fizikal.

Keperluan dan Kepentingan Perkahwinan

Perkahwinan bukanlah satu perkara yang remeh atau boleh diambil ringan, tetapi juga merupakan satu keperluan dan kepentingan yang tidak boleh diabaikan atau ditangguhkan. Perkahwinan mempunyai banyak faedah dan hikmah, baik dari segi dunia mahupun akhirat. Antara keperluan dan kepentingan perkahwinan ialah:

 • Memenuhi fitrah kemanusiaan, yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, dan memerlukan kasih sayang, sokongan, dan teman hidup.
 • Memelihara kesucian dan kehormatan diri, dengan menjauhi zina, maksiat, dan dosa, serta melindungi pandangan, kemaluan, dan anggota badan dari perkara yang haram.
 • Menyempurnakan separuh agama, dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, dengan menjalankan tanggungjawab dan ibadah sebagai suami atau isteri.
 • Mewujudkan keluarga Muslim, dengan melahirkan zuriat yang soleh dan solehah, yang akan meneruskan dakwah dan jihad, serta menjadi khalifah di muka bumi.
 • Mencapai kebahagiaan dan ketenangan, dengan merasai rahmat, mawaddah, dan warahmah, yang Allah SWT jadikan sebagai tanda kebesaran-Nya, antara suami dan isteri.
 • Meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan, dengan menyumbang kepada pembangunan dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara, dengan menggunakan bakat, ilmu, dan kemahiran yang dimiliki oleh suami dan isteri.

Nasihat dan Tip untuk Kehidupan Berumahtangga

Perkahwinan adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan usaha, sabar, dan doa. Tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi ada pasangan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Oleh itu, berikut adalah beberapa nasihat dan tip untuk kehidupan berumahtangga yang harmoni dan bahagia:

 • Bertakwalah kepada Allah SWT, dengan menjaga solat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lain, serta menjauhi maksiat, dosa, dan larangan-Nya.
 • Ikutlah sunnah Rasulullah SAW, dengan mencontohi akhlak, budi pekerti, dan sifat beliau, serta mengamalkan adab, etika, dan hukum berkaitan dengan perkahwinan.
 • Hormatilah hak-hak pasangan, dengan menunaikan tanggungjawab, memenuhi keperluan, dan menyempurnakan kewajipan, serta tidak menzalimi, menganiaya, atau menipu pasangan.
 • Sayangilah pasangan dengan ikhlas, dengan menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan penghargaan, serta tidak menyakiti, mencela, atau memarahi pasangan.
 • Komunikasikanlah dengan baik, dengan berbincang, mendengar, memahami, dan menyampaikan pendapat dan perasaan dengan jelas dan baik, serta tidak berdiam, berbohong, atau berdusta.
 • Selesaikanlah masalah dengan bijak, dengan berfikir, berunding, berlapang dada, dan mencari penyelesaian yang terbaik, serta tidak melarikan diri, menyalahkan, atau membalas dendam.
 • Hormatilah perbezaan antara pasangan, dengan menerima, menghargai, dan menyesuaikan diri dengan personaliti, minat, latar belakang, pendidikan, atau pandangan pasangan, serta tidak memaksa, mengkritik, atau membanding-bandingkan.
 • Tingkatkanlah hubungan dengan Allah SWT, dengan berdoa, berzikir, bertawakkal, dan bersyukur, serta memohon pertolongan, perlindungan, dan keampunan dari-Nya.
 • Tingkatkanlah hubungan dengan Rasulullah SAW, dengan membaca, mengkaji, dan mengamalkan sirah, hadis, dan sunnah beliau, serta mengikuti teladan, nasihat, dan petunjuk beliau.
 • Tingkatkanlah hubungan dengan keluarga, dengan menjaga, menyayangi, dan berbuat baik kepada ibu bapa, mertua, anak-anak, dan saudara mara, serta menjalin dan memelihara silaturrahim dengan mereka.
 • Tingkatkanlah hubungan dengan masyarakat, dengan berjiran, berkawan, dan bersaudara dengan orang lain, serta berbakti, bersedekah, dan berkhidmat kepada mereka.

Semoga artikel ini bermanfaat dan memberi inspirasi kepada anda yang ingin atau sudah berkahwin. Perkahwinan adalah satu anugerah, tanggungjawab, cabaran, dan keperluan yang harus dihargai dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT memberkati perkahwinan anda dan menjadikannya sebagai sumber kebahagiaan, ketenangan, dan keredhaan di dunia dan akhirat. Amin.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Key

Related Posts